O zasady zmiany kierunku jazdy (2 punkty)

Kategorie:

C

Tagi:

zawracanie

Podstawa prawna:

Art. 22 ust. 6 pkt. 4 Art. 49 ust.1 pkt. 5 par. 86 ust.8 pkt. 2

Czy w tej sytuacji wolno Ci zawrócić?