O przepisy dotyczące zawracania. (2 punkty)

Kategorie:

A B C

Tagi:

zawracanie

Podstawa prawna:

Art. 22 ust.6 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2012 r. poz. 1137 z późn.zm.).

Czy na tak oznakowanej drodze wolno Ci zawrócić?