O przepisy dot.zawracania (2 punkty)

Kategorie:

A B C

Tagi:

zawracanie

Podstawa prawna:

Art. 22 ust. 6 pkt 3 ustawy-Prawo o ruchu drogowym

Czy wolno Ci zawrócić na widocznym odcinku drogi?