O zasady zmiany pasa ruchu (2 punkty)

Kategorie:

A B C

Tagi:

zmiana pasa ruchu

Podstawa prawna:

Art. 22 ust.5 w zw. z art. 2 pkt 7 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2012 r. poz. 1137 z późn.zm.) oraz § 86 ust. 2 rozp. MI w spr. znaków i sygnałów drogowych

Czy masz obowiązek użyć kierunkowskazu, jeśli zamierzasz wjechać na prawy pas?