O zasady zmiany pasa ruchu (2 punkty)

Kategorie:

A B C

Tagi:

zmiana pasa ruchu

Podstawa prawna:

Art. 22 ust.5 Ustawy-Prawo o ruchu drogowym w związku z Art. 2 pkt 7 tejże Ustawy i § 86 ust.1 Rozp. w spr. znaków i sygnałów drogowych

Czy masz obowiązek sygnalizować zamiar zmiany pasa ruchu, jeśli w tej sytuacji jedziesz przy prawej krawędzi jezdni?