O zasady zmiany pasa ruchu (2 punkty)

Kategorie:

A B C

Tagi:

pierwszeństwo

Podstawa prawna:

art. 4 w związku z art. 22 ust. 4 ustawy z 20 czerwca 1997 roku Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r. poz. 1137 ze zm.)

Czy w tej sytuacji, jadąc środkowym pasem ruchu, masz pierwszeństwo przed pojazdem wjeżdżającym na ten pas z prawej strony?