O zasady zmiany pasa ruchu (2 punkty)

Kategorie:

A B C

Tagi:

zmiana pasa ruchu

Podstawa prawna:

Art. 22 ust. 5 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2012 r. poz. 1137 z późn.zm.) w związku z § 87 ust. 3 Rozp. w spr. znaków i sygnałów drogowych

Czy w tej sytuacji masz obowiązek użycia kierunkowskazu, jeśli zamierzasz zmienić pas ruchu?