O zasady zmiany pasa ruchu (2 punkty)

Kategorie:

A B C

Tagi:

pierwszeństwo

Podstawa prawna:

Art. 22 ust. 4 Ustawy-Prawo o ruchu drogowym

Czy w tej sytuacji, wjeżdżając na sąsiedni pas ruchu, masz pierwszeństwo?