O zasady zmiany kierunku jazdy (2 punkty)

Kategorie:

A B C

Tagi:

zawracanie

Podstawa prawna:

Art.. 22 ust.6 Ustawy-Prawo o ruchu drogowym w związku z § 86 Rozp.w spr.znaków i sygnałów

Czy na tym skrzyżowaniu wolno Ci zawrócić?