O znajomość znaczenia znaku B-23 (3 punkty)

Kategorie:

A B C

Tagi:

znaki zakazu zawracanie

Podstawa prawna:

§ 22 ust. 5 Rozporządzenia Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych (Dz.U. Nr 170, poz. 1393, z późn. zm)

Czy w przedstawionej sytuacji obowiązuje Cię zakaz zawracania od miejsca ustawienia znaku do najbliższego skrzyżowania włącznie?