O znajomość wiedzy w zakresie obowiązywania znaku B-33 (3 punkty)

Kategorie:

A B C

Tagi:

znaki zakazu

Podstawa prawna:

Art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r. poz. 1137, z późn.zm.) oraz § 27 ust. 1 w zw. z § 32 ust. 2 rozporządzenia Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych (Dz.U. Nr 170, poz. 1393, z późn. zm)

Czy zakaz określony tym znakiem obowiązuje Cię do najbliższego skrzyżowania?