O umiejętność rozróżniania sytuacji, w których zasadne jest ostrzeżenie innych uczestników ruchu o niebezpieczeństwie. (1 punkty)

Kategorie:

A B C

Tagi:

piesi sygnał dźwiękowy

Podstawa prawna:

Art. 29 ust.1, w zw. z art. 3 ust.1 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r. poz. 1137, z późn zm. )

Czy w tej sytuacji masz prawo użyć sygnału dźwiękowego, aby ostrzec pieszego o niebezpieczeństwie?