Zasady i przepisy służące bezpiecznemu poruszaniu się pojazdem po drodze publicznej (3 punkty)

Kategorie:

B C

Tagi:

skręt w lewo

Podstawa prawna:

Art. 25 ust. 1 Ustawy Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r. poz. 1137) § 95 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia w sprawie znaków i sygnałów drogowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 170 poz. 1393 z późn. zm.)

Czy widoczny na skrzyżowaniu sygnał zielony oznacza bezkolizyjny skręt w lewo?