Zasady i przepisy służące bezpiecznemu poruszaniu się pojazdem po drodze publicznej (3 punkty)

Kategorie:

A B C

Tagi:

piesi

Podstawa prawna:

§ 95 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia w sprawie znaków i sygnałów drogowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 170 poz. 1393 z późn. zm.)

Czy w tej sytuacji możesz skręcić w prawo, jeżeli nie utrudni to ruchu pieszym i pojazdom poruszającym się drogą poprzeczną?