O umiejętność rozróżniania miejsc i sytuacji na drodze, w których używanie świateł przeciwmgłowych przednich jest dopuszczalne. (1 punkty)

Kategorie:

A B C

Tagi:

oświetlenie pojazdu

Podstawa prawna:

Art 51 ust.1 w zw. z Art. 30 ust.1 pkt.1)a) ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym(Dz. U. z 2012 r. poz. 1137 ze zm.)

Czy w tej sytuacji wolno Ci jechać pojazdem z włączonymi światłami przeciwmgłowymi?