Zasady i przepisy służące bezpiecznemu poruszaniu się pojazdem po drodze publicznej (3 punkty)

Kategorie:

A B C

Tagi:

wyprzedzanie

Podstawa prawna:

Art. 3 ust. 1 oraz Art. 24 ust. 4 Ustawy Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r. poz. 1137)

Czy w tej sytuacji masz prawo wyprzedzić tramwaj z lewej strony?