Zagrożenia związane z ruchem drogowym (3 punkty)

Kategorie:

A B C

Tagi:

szczególna ostrożność

Podstawa prawna:

Art. 23 ust. 1 pkt 1 i art. 30 Ustawy Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r. poz. 1137)

Czy w tej sytuacji powinieneś zachować szczególną ostrożność a w razie potrzeby zatrzymać się?