Zagrożenia związane z ruchem drogowym (2 punkty)

Kategorie:

B C

Tagi:

postój obsługa pojazdu

Podstawa prawna:

Art. 46 ust. 5 Ustawy Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r. poz. 1137)

Czy kierujący właściwie zabezpieczył pojazd przed jego opuszczeniem?