Zagrożenia związane z ruchem drogowym (2 punkty)

Kategorie:

B C

Tagi:

postój

Podstawa prawna:

Art 45 ust. 1 pkt 3 Ustawy Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r. poz. 1137)

Czy przed otwarciem drzwi powinieneś upewnić się, że nie spowoduje to zagrożenia bezpieczeństwa?