Postępowanie w sytuacjach nadzwyczajnych (1 punkty)

Kategorie:

B C

Tagi:

awaria pojazdu

Podstawa prawna:

Art. 50 ust. 2 pkt. 1 Ustawy Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r. poz. 1137)

Czy zatrzymując na tej drodze pojazd, który uległ awarii, masz obowiązek umieścić ostrzegawczy trójkąt odblaskowy w odległości 100 m za nim?