Postępowanie w sytuacjach nadzwyczajnych (1 punkty)

Kategorie:

A B C

Tagi:

awaria pojazdu

Podstawa prawna:

Art. 50 ust. 3 Ustawy Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r. poz. 1137)

Czy na drodze ekspresowej, podczas postoju pojazdu silnikowego, który uległ awarii, masz obowiązek przez cały czas to sygnalizować?