Obowiązki kierowcy i posiadacza pojazdu (2 punkty)

Kategorie:

A

Tagi:

holowanie

Podstawa prawna:

Art. 31 ust. 1 pkt 3 Ustawy Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r. poz. 1137)

Czy masz prawo kierować holowanym motocyklem, jeśli nie posiadasz prawa jazdy uprawniającego do kierowania nim?

  • Nie.
  • Tak, jeśli motocykl jest holowany na połączeniu sztywnym.
  • Tak, niezależnie od rodzaju połączenia.