Obowiązki kierowcy i posiadacza pojazdu (1 punkty)

Kategoria:

A

Tagi:

dokumenty

Podstawa prawna:

art. 71 ust. 5a Ustawy Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r. poz. 1137)

Który z dokumentów masz obowiązek posiadać przy sobie kierując motocyklem zarejestrowanym za granicą, którego nie jesteś właścicielem?

  • Kartę pojazdu.
  • Upoważnienie potwierdzające prawo do używania motocykla.
  • Umowę ubezpieczenia autocasco.