o przepisy dot.zatrzymywania i postoju pojazdu (2 punkty)

Kategorie:

A B C

Tagi:

postój

Podstawa prawna:

Podstawa prawna: Art..49 ust.2 pkt 3 Ustawy-Prawo o ruchu drogowym

Czy za tym znakiem masz prawo zaparkować pojazd na 5 minut ?