o przepisy dot.zatrzymywania i postoju pojazdu (2 punkty)

Kategorie:

A B C

Tagi:

zatrzymanie

Podstawa prawna:

Podstawa prawna: Art. 49 ust. 1 Ustawy-Prawo o ruchu drogowym

Czy masz prawo zatrzymać pojazd pod wiaduktem, gdy znaki tego nie zabraniają?