o przepisy dot.zatrzymywania i postoju pojazdu (2 punkty)

Kategorie:

A B C

Tagi:

zatrzymanie

Podstawa prawna:

Podstawa prawna: Art. 49 ust.1 pkt 3 Ustawy Prawo o ruchu drogowym

Czy masz prawo zatrzymać pojazd na widocznym moście w celu wysadzenia pasażerów?