o przepisy dot.zatrzymywania i postoju pojazdu (2 punkty)

Kategorie:

A B C

Tagi:

piesi

Podstawa prawna:

Podstawa prawna: Art. 49 ust. 1 pkt 2 Ustawy Prawo o ruchu drogowym

Czy masz prawo zatrzymać pojazd bezpośrednio za tym przejściem dla pieszych?