Zasady i przepisy służące bezpiecznemu poruszaniu się pojazdem po drodze publicznej (1 punkty)

Kategorie:

A B C

Tagi:

pas ruchu kierunkowskaz

Podstawa prawna:

§ 49 ust. 5 Rozporządzenia w sprawie znaków i sygnałów drogowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 170 poz. 1393 z późn. zm.) art. 22 ust. 4 Ustawy Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r. poz. 1137)

Czy w tej sytuacji kontynuując jazdę masz obowiązek sygnalizować zamiar zmiany pasa ruchu?