O zachowanie szczególnej ostrożności w rejonie przejazdu dla rowerzystów (2 punkty)

Kategorie:

A B C

Tagi:

szczególna ostrożność zachowanie wobec rowerzystów

Podstawa prawna:

Art. 27 ust. 1 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005r. Nr 108 poz.908 z pózn. zm. ) § 47 ust.3 rozporządzenia Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych (Dz. U. Nr 170, poz. 1393 , z późn. zm.)

Czy w tej sytuacji masz obowiązek zachować szczególną ostrożność?