o przepisy dot.zatrzymywania i postoju pojazdu (2 punkty)

Kategorie:

A B C

Tagi:

piesi postój

Podstawa prawna:

Podstawa prawna: Art. 49 ust. 2 pkt 4 Ustawy Prawo o ruchu drogowym

Czy w tej sytuacji masz prawo zaparkować pojazd za tym znakiem, jeżeli pozostawisz odpowiednią ilość miejsca dla pieszych i pojazdów?