Zasady i przepisy służące bezpiecznemu poruszaniu się pojazdem po drodze publicznej (3 punkty)

Kategorie:

A B C

Tagi:

szczególna ostrożność

Podstawa prawna:

Art. 3 ust. 1 ustawy Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r. poz. 1137) - żaden z przepisów ustawy ani akty wykonawcze nie zobowiązują do zachowania szczególnej ostrożności w takiej sytuacji.

Czy w tej sytuacji masz obowiązek zachować ostrożność?