Znajomość wpływu stanu świadomości (wahań stanu emocjonalnego) na spostrzeganie, ocenę sytuacji, podejmowanie decyzji i zachowanie kierującego pojazdem. (2 punkty)

Kategoria:

B

Tagi:

kierowanie pojazdem

Podstawa prawna:

§ 1 pkt.1c załącznika nr 1 do Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie szkolenia osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, instruktorów i wykładowców (Dz.U. z 2012r., poz.1019).

Czy kierując pojazdem w stanie pobudzenia emocjonalnego, zwiększasz precyzję i trafność swoich reakcji w sytuacji niebezpiecznej?