Znajomość zasad postępowania kierowcy w momencie awarii lub wypadku (1 punkty)

Kategorie:

A B C

Tagi:

uczestnictwo w wypadku

Podstawa prawna:

Art. 44 ust. 2 pkt 2 i ust. 3 ustawy z dn. 20 czerwca 1997 r. "Prawo o ruchu drogowym" (j.t.Dz. U. z 2012 r. poz.1137 z późn. zm.)

Uczestniczyłeś w wypadku drogowym, w którym są ranni. Czy wolno Ci podejmować czynności, które mogłyby utrudnić ustalenie przebiegu wypadku?