Postępowanie w sytuacjach nadzwyczajnych (1 punkty)

Kategorie:

B

Tagi:

awaria pojazdu

Podstawa prawna:

art. 50 ust. 1 pkt 2) lit. b) ustawy z 20 czerwca 1997 roku Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r. poz. 1137 ze zm.)

Czy na obszarze zabudowanym masz obowiązek włączyć światła awaryjne, aby sygnalizować postój uszkodzonego pojazdu, który znajduje się poza jezdnią?