Zasady i przepisy służące bezpiecznemu poruszaniu się pojazdem po drodze publicznej (3 punkty)

Kategorie:

A B C

Tagi:

obszar zabudowany

Podstawa prawna:

Art. 18 ust. 1 Ustawy Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r. poz. 1137)

Czy w tej sytuacji na obszarze zabudowanym masz obowiązek umożliwić włączenie się do ruchu autobusowi, jeśli kierujący nim sygnalizuje taki zamiar?