Zasady i przepisy służące bezpiecznemu poruszaniu się pojazdem po drodze publicznej (3 punkty)

Kategoria:

B

Tagi:

prędkość

Podstawa prawna:

§ 27 ust. 3 Rozporządzenia z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych (Dz.U. nr 170, poz. 1393 z późn. zm.)

Czy kierując pojazdem samochodowym o dopuszczalnej masie całkowitej 2,5 t, na obszarze zabudowanym, na tak oznakowanej drodze, możesz jechać z prędkością 70 km/h?

  • Tak.
  • Nie.
  • Nie, jeżeli jedziesz w godzinach od 5.00 do 23.00.