Zasady i przepisy służące bezpiecznemu poruszaniu się pojazdem po drodze publicznej (3 punkty)

Kategoria:

B

Tagi:

prędkość

Podstawa prawna:

Art. 20 ust. 3 pkt 1 lit. c Ustawy Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r. poz. 1137)

Z jaką maksymalną dopuszczalną prędkością możesz jechać, kierując samochodem osobowym o dopuszczalnej masie całkowitej 3 t, na drodze ekspresowej jednojezdniowej?

  • 120 km/h.
  • 100 km/h.
  • 90 km/h.