o przepisy dot.zatrzymywania i postoju pojazdu (2 punkty)

Kategorie:

A B C

Tagi:

postój

Podstawa prawna:

art. 5 ust. 1 ustawy z 20 czerwca 1997 roku Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r. poz. 1137 ze zm.) oraz § 28 ust. 2 i ust. 7 pkt 3) rozporządzenia Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych. (Dz. U. Nr 170 poz. 1393 ze zm.)

Czy masz prawo zaparkować pojazd na chodniku przed tymi znakami?