Zasady i przepisy służące bezpiecznemu poruszaniu się pojazdem po drodze publicznej (3 punkty)

Kategorie:

A B C

Tagi:

przejazdy kolejowe i tramwajowe

Podstawa prawna:

Art. 5 ust. 1 i art. 25 ust. 1 i 2 Ustawy Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r. poz. 1137)

Czy w tej sytuacji możesz skręcić w prawo przed tramwajem?