Znajomość znaków i sygnałów drogowych (2 punkty)

Kategorie:

A B C

Tagi:

znaki ostrzegawcze

Podstawa prawna:

§ 7 ust. 3 pkt 3 Rozporządzenia w sprawie znaków i sygnałów drogowych (Dz. U. Nr 170 poz. 1393 z późn. zm.)

Czy w przedstawionej sytuacji jesteś ostrzegany o lewostronnym zwężeniu jezdni?