Znajomość znaków i sygnałów drogowych (2 punkty)

Kategorie:

A B C

Tagi:

znaki ostrzegawcze

Podstawa prawna:

§ 11 ust. 2 pkt. 10 Rozporządzenia w sprawie znaków i sygnałów drogowych (Dz.U. Nr 170 poz. 1393 z późn. zm.)

Czy widoczna pod znakiem ostrzegawczym tabliczka wskazuje na nieoczekiwaną zmianę kierunku ruchu?