Znajomość znaków i sygnałów drogowych (3 punkty)

Kategorie:

A B C

Tagi:

kierowanie pojazdem

Podstawa prawna:

§ 35 ust. 1 pkt 5 Rozporządzenia w sprawie znaków i sygnałów drogowych (Dz.U. Nr 170 poz. 1393 z późn. zm.)

Czy w tej sytuacji masz obowiązek jazdy na wprost?