Znajomość znaków i sygnałów drogowych (3 punkty)

Kategorie:

A B C

Tagi:

znaki nakazu

Podstawa prawna:

§ 36 Rozporządzenia w sprawie znaków i sygnałów drogowych (Dz.U. Nr 170 poz. 1393 z późn. zm.)

Czy w tej sytuacji, na skrzyżowaniu, wolno Ci poruszać się w kierunku przeciwnym do wskazanego na znaku nakazu?