Znajomość znaków i sygnałów drogowych (3 punkty)

Kategorie:

A B C

Tagi:

zatrzymanie

Podstawa prawna:

§ 28 ust. 2 i 7 pkt 3 Rozporządzenia w sprawie znaków i sygnałów drogowych (Dz. U. Nr 170 poz. 1393 z późn. zm.)

Czy wolno Ci zatrzymać się na odcinku jezdni przed widocznym znakiem w celu wysadzenia pasażera?