o przepisy dot.zatrzymywania i postoju pojazdu (2 punkty)

Kategorie:

A B C

Tagi:

piesi

Podstawa prawna:

Podstawa prawna: Art. 49 ust.1 pkt 2 Ustawy-Prawo o ruchu drogowym

Czy w tej sytuacji masz prawo zatrzymać pojazd przy prawej krawędzi jezdni bezpośrednio za przejściem dla pieszych?