Znajomość znaków i sygnałów drogowych (3 punkty)

Kategorie:

A B C

Tagi:

zawracanie

Podstawa prawna:

§ 22 ust. 1 i 2 Rozporządzenia w sprawie znaków i sygnałów drogowych (Dz. U. Nr 170 poz. 1393 z późn. zm.)

Czy w tej sytuacji wolno Ci zawrócić na najbliższym skrzyżowaniu?