Znajomość znaków i sygnałów drogowych (1 punkty)

Kategorie:

A B C

Tagi:

piesi

Podstawa prawna:

§ 21 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 Rozporządzenie w sprawie znaków i sygnałów drogowych (Dz.U. Nr 170 poz. 1393 z późn. zm.) w zw. z § 89 ust. 1 Rozporządzenie w sprawie znaków i sygnałów drogowych (Dz.U. Nr 170 poz. 1393 z późn. zm.)

Czy w przedstawionej sytuacji jesteś zobowiązany do zatrzymania pojazdu przed przejściem dla pieszych?