Znajomość znaków i sygnałów drogowych (3 punkty)

Kategorie:

A B C

Tagi:

zawracanie

Podstawa prawna:

§ 22 ust. 5 Rozporządzenie w sprawie znaków i sygnałów drogowych (Dz.U. Nr 170 poz. 1393 z późn. zm.)

Czy w tej sytuacji wolno Ci zawrócić?