Znajomość znaków i sygnałów drogowych (3 punkty)

Kategorie:

A B C

Tagi:

zawracanie

Podstawa prawna:

§ 22 ust. 1 Rozporządzenie w sprawie znaków i sygnałów drogowych (Dz.U. Nr 170 poz. 1393 z późn. zm.)

Czy widoczny po lewej stronie jezdni znak zakazu zabrania Ci zawracania na najbliższym skrzyżowaniu?