Znajomość znaków i sygnałów drogowych (3 punkty)

Kategorie:

A B C

Tagi:

znaki zakazu niebezpieczeństwa na drodze

Podstawa prawna:

§ 28 ust.3 pkt 1 Rozporządzenie w sprawie znaków i sygnałów drogowych (Dz.U. Nr 170 poz. 1393 z późn. zm.)

Czy zakaz wyrażony tym znakiem dotyczy wyłącznie tej strony drogi, po której znak się znajduje?